Die WAAIFAAI kode is JESUS…

Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want Ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind in julle siele; want my juk is sag en my las is lig. Mat 11:25-30 (AFR53) Wat… Continue reading Die WAAIFAAI kode is JESUS…

“Ag, hoekom moet ek tog so suffer…”

As jy ouer as 40 is weet jy beslis wie se woorde ek hier aanhaal.  Sy is Antie Stienie van ‘n TV reeks Agter elke man (hoe ironies),  van die middel  80’s.  Antie Stienie, bekend as die ontevrede, afgeleefde ma wat in ‘n huis met dieselfde karakter trekke gewoon het.  Sy het op die stoep… Continue reading “Ag, hoekom moet ek tog so suffer…”